Ödenmiş Sermaye Nedir, Nasıl Hazırlanır ?

Ödenmiş Sermaye Nedir?
Ödenmiş Sermaye Nedir?

Ödenmiş Sermaye Nedir ?

Ödenmiş sermaye değeri, şirketlerin hisselerinin satışları sırasında ödenmeyen sermaye değerinin çıkarılması sonucu elde edilen sermaye türüdür. Şirketler, borsada hisse senedi satışı yaparken ödenmiş sermaye değerini de ortaya koymaktadır. Ödenmiş sermaye değeri hesaplanırken, sermaye değerinin en az 5 katı alınmaktadır. Şirkete yapılan yatırımlar, unvan, mal varlıkları ve ek yatırımların toplamı, ödenmiş sermaye değerinden daha fazladır.

Ödenmiş Sermaye Özellikleri ve Hesaplanması

Ödenmiş sermayenin hesaplanması için kullanılan yöntem şöyledir:

 • Ödenmiş Sermaye = Hisse Sayısı X Hisse Nominal Değeri

Şirket nominal değeri yerine “1.000” getirilmelidir. Bir şirketin hisse senedi sayısı 50 milyon ise, ödenmiş sermaye hesaplaması şu şekilde yapılacaktır:

 • 000.000 X 1.000 = 50.000.000.000 TL

Ödenmiş sermaye değeri, şirketin toplam sermayesini ya da piyasa değerini yansıtmamaktadır. Ödenmiş sermaye değerinin yayınlanma amacı, hisse senedi satışlarının yapıldığı dönemde şirketin sermayesini ve piyasasını yansıtmaktır. Şirketlerin piyasa değeri hesaplanırken, toplam yatırımlar, şirketin tüm mal varlıkları ve ek yatırımlar dikkate alınmaktadır. Ödenmiş sermaye hesaplaması yapılırken kullanılan hesaplama grupları şunlardır:

 • 500 Sermaye Hesabı
 • 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-)

Ödenmemiş sermaye hesabı, şirket hisselerinin toplam değerinden çıkarıldıktan sonra ödenmiş sermayenin belirlenmesini sağlamaktadır.

Sermaye Yedekleri Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Sermaye hareketleri olarak bilinen hesaplama türü sayesinde, şirket hisselerinin satışları ya da elde kalması gibi veriler kopyalanmaktadır. Sermaye yedeklerinin hesaplanması için kullanılan kanallar şöyle sıralanmaktadır:

 • 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesaplaması
 • 521 Hisse Senedi İptal Edilmesi Kar Hesaplaması
 • 522 Maddi Duran Varlıkların Tekrardan Değerleme Artış Hesaplaması
 • 523 İştirakler Yeniden Değerlendirme Artış Hesaplaması
 • 524 Maliyet Artışı Fon Hesaplaması
 • 529 Diğer Sermaye Yedeği Hesaplamaları

Kar Yedekleri Hesaplaması Nasıl Yapılır, Özellikleri Nelerdir?

Kar yedekleri hesaplamasının özelliği şirketin elde ettiği kar oranının, gelecekte ortaya çıkabilecek risklere karşı dağıtılmasını takip etmesidir. Gelecekte ortaya çıkan herhangi bir riskte zarar görmemesi amacıyla, kar değerleri dağıtımlanır ve şirkette bırakılır. Bu işlemlerin hesaplanması ve kayıt altına alınması için kar yedekleri işlemi kullanılır. Kar yedekleri hesaplamasında yer alan hesap grupları şu şekildedir:

 • 540 Yasal Yedekler Hesaplaması
 • 541 Statü Yedekleri Hesaplaması
 • 542 Olağanüstü Yedekler Hesaplaması
 • 548 Farklı Kar Yedekleri Hesaplamaları
 • 549 Özel Fon Hesaplaması

Geçmiş Yıl Karları Hesaplaması Nedir?

Geçmiş dönem kar hesabı, öz kaynaklarda yer alan ve geçmiş dönemlerden meydana gelen karların bir araya getirilerek hesaplanmasını sağlayan işlem türüdür. Geçmiş yıl karları hesaplamasında, tek bir hesap belirlenir. Bu hesaplama türünün adı “570 Geçmiş yıl Karları” hesabıdır.

Geçmiş Yıl Zararları Hesaplaması Ne İşe Yarar?

Geçmiş dönem zarar hesaplaması, işletmenin geçmişten bugüne yaptığı tüm faaliyetleri değerlendirmektedir. Şirkete ait faaliyetler sonucu ortaya çıkan zararlar, geçmiş yıl zararları adı altında tek bir hesaplama modeliyle belirlenmektedir. Şirketin zarar tablosunu ortaya çıkan hesaplama türüne “580 Geçmiş Yıl Zararları” hesaplaması adı verilmektedir.

Döneme Ait Net Kâr Zarar Hesaplaması

Kâr zarar hesaplama modelinin amacı, şirketin faaliyet gösterdiği dönemde ortaya çıkan gelir-giderleri belirlemektir. Döneme ait net kar / zarar hesaplama modeli kullanılarak, şirketlerin gelecekte nasıl bir yol izlemesi gerektiği belirlenmektedir. Belirtilen hesaplamanın elde edilmesi için kullanılan hesap grupları aşağıda belirtilmiştir:

 • 590 Dönem Net Harı Hesaplama Modeli (+)
 • 591 Dönem Net Zararı Hesaplama Modeli (-)

Dönem net karı hesaplaması, hesaplamaya artı olarak eklenirken, dönem net zararı eksi olarak yansımaktadır. Net kardan net zarar çıkarıldığı zaman, şirketin dönemsel faaliyet değeri elde edilecektir.

Değerli okurlarımız, bu yazımızda Ödenmiş Sermaye Nedir, ödenmiş sermaye nasıl hazırlanır ?, Sermaye yedekleri nedir, Esas sermaye ile ortaklar tarafından henüz ödenmemiş sermaye arasındaki fark, Ödenmemiş sermaye nedir ve birçok önemli etkenden bahsettik. Bunlar dışında diğer yazılarımız için sitemizi takip  etmeyi unutmayın !

Yorum yapın