KOSGEB Kira Desteği Nasıl Alınır?

KOSGEB, kira destekleri verip ve de küçük ve orta büyüklük olan işletmelerin yanında olmaktadır. İş kurmak isteyip de kira masraflarını nasıl karşılayacağını düşünen birden çok girişimci bulunuyor. KOSGEB kira desteği nasıl alınır ondan bahsedeceğiz.

Her işletme, çalışma hayatına kazançlı başlayamayabilir. Bu durumda kira ödemeleri de çoğu zaman zora girmektedir. KOSGEB’in bu konuda da karşılıksız yardımları bulunmaktadır. Bu yardımlar bütçe dahilinde olduğundan, herkesin yararlanması mümkün olmayabilir. Bu yardımlardan faydalanmak için uyulması gereken birtakım prosedürler vardır. Bu yazının sonrasın da KOSGEB kira desteklerini nasıl alınacağı ile ilgili bilgiler verildi.

KOSGEB Kira Desteği Şartları

KOSGEB Kira desteklerinden faydalanmanın bazı şartları bulunur. Daha öncesin de ön onay alınmasına gerek olmadan, bu yıl da sonra da kabul edilmesi kurallara göre de KOSGEB kira destek şartları arasında ön onayı da bulunuyor. Ön onay alındıktan sonra kişi işletmesini açmalıdır. Bu uygulama, daha sonra KOSGEB yönünden başarısız olacağını düşünen ve de hibe verilmeyen olan işletmeler de buna güvenip herhangi bir anlaşma yapmamaları için gereklidir. KOSGEB yönünden başarısız olunacağını düşünülen işletmelere kira yardımı olmaz. Fakat, KOSGEB sadece projelerini hayata geçirmek isteyenlere destek vermektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı gibi projelere bu konuda destek verilmez.

KOSGEB Kira Ödemesi Ne Kadardır?

KOSGEB kira destek şartlarını yerine getirmiş olan kişiler, kira destekleri almadan bunun için başvuru yaparlar. Girişimcilik destek programı için de verilen harcama tutarları aşağıdaki gibi:

  • İş yeri açılacakken yapılan harcamalara yönelik 2.000 TL’ye kadar verilir,
  • İş yerinde kullanılacak gerekli malzemelerin satın alımı için 18.000 TL’ye kadar,
  • Açılan iş yerlerinin kira ödemeleri ve de diğer giderleri için 30.000 TL’ye kadar olan harcamalar ile, KOSGEB’den geri alınır. Ayrıca da;
  • Gerekli durumlarda 100.000 TL’ye kadar sabit yatırım desteği alınabilir.

Böylelikle bir işletme, kuruluşlarından sonra da toplam 150 bin liraya kadar KOSGEB yardımı alınıyor. Elbette ki kira giderleri şehirden şehire değiştiğinden bunun için yardımların süresi de değişiyor. Yukarıda kira yardımı olarak 30.000 lira belirtilmiştir. Ancak kira bedelinin bu miktarı bulmaması durumunda 2 yılın sonunda kira ödemesi sonlanır. Kira bedelinin bu tutarı aşması durumunda ise yapılan 24 ay boyunca yapılan harcamaların %60 kadarı hibe olarak alınabilir. Tek şart, alınacak hibenin toplamda 30.000 lirayı geçmemesidir.

KOSGEB Kira Ödeme Talep Formu

KOSGEB kira yardımları alınabilmesi için işletmeler de ve yaptıkları harcamalar belgelendirmesi gerekir ve KOSGEB il müdürlüğüne götürülür. KOSGEB Kira Ödeme Talep Formu ya da Destek Ödeme Talep Formları doldurup bu belgeler ile birlikte teslim ediliyor. Destek Ödeme Talep Formunda aşağıda belirtilen birçok gider kalemi için geri ödeme talebi yapılabilmektedir.

  • Kira destekleri ile, iş yeri kiraları ve de benzer giderleri kapsamaktadır
  • Personel gideri desteği, istihdam edilen personele verilen maaş vb. giderleri kapsar.
  • Başlangıç sermayesi desteği, işletme kuruluş giderleri ve ofis donanım giderlerini kapsar.
  • Proje geliştirme destekleri; eğitim, proje danışmanlık, fikri mülkiyet hakkı, proje tanıtım, yurt içi ve yurt dışı iş ziyaretleri ve belgelendirme giderlerini kapsar.
  • Makine – Teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri de KOSGEB’den karşılanması talep edilebilecek giderler arasındadır.
Yorum yapın