Borsa Çökerse Ne Olur?

Bir ülkede borsanın çökmesi o ülke adına tam anlamı ile bir felaket olacaktır. Borsanın çökmesi sadece ülke adına değil o ülkede yatırım yapan şirketler için de büyük bir kayıp ve tam anlamıyla bir felaket olacaktır. Bir ülkede “balon oluştu veya oluşuyor” gibi söylentiler borsanın çökmeye yaklaştığına dair bir işarettir. Balon oluşması durumu fiyatların normal seyrinden çıkıp gerçekçi olmayan seviyelere gelmesidir. Balon oluşması durumunda ülkedeki yatırımcılar ülkeden yavaş yavaş uzaklaşır ve bu olayda ülkedeki borsanın çökmesi demektir.

Borsa Nasıl Çöküşe Geçer?

Bir ülkede borsa normal seyrinde işlemeye devam ederken yatırımcıların ülkeden çekilmesi borsanın çöküşünün en can alıcı sebebidir. Özellikle yatırımcılar arasında gezen söylentiler kötü yönde ise bu durum borsayı aşırı yönde etkilemektedir. Yatırımcıların ülkeden çekilmesi ile birlikte ülkede yatırımın yerini satıcılar almaya başlar ve satışlar hızla artmaya başladığında borsa tamamen çöküşe geçer.

Borsada başlayan çöküş o ülkedeki ekonominin kötü yönde ilerlediğine dair bir işarettir. Ve bu ülkenin artık ekonomik bir kriz aşamasına geldiğini göstermektedir. Bu çöküş yüzünden zorluklar yaşayan şirketler yatırımcısına zarar vermeye başlamaktadır.

Ülkedeki yabancı yatırımcı sayısı fazla ise bu yatırımcılar önce büyük miktarlarda hisseler satın alıp ardından da bu hisseleri hızlı şekilde satışa sunabilmektedirler. Bu durumda yabancı yatırımcılar o ülkedeki borsanın hızlı inişlere ve hızlı düşüşlere geçmesini sağlayabilirler. Bu şekilde de ülkenin borsasını ve finansal özelliklerini kontrol altına alabilirler.

Düşüşlerin yaşanmasının sebebi yabancı yatırımcının hisseleri sattıktan sonra bu parayı dövize çevirip borsayı aşağı yönde etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Bu dövize çevirme durumları kurları da yüksek seviyelere çıkarmaya başlamaktadır. Bir şirketin hisselerinin hem borsaya hem de kur fiyatlarına büyük etkileri olmaktadır. Bu olaylar iyiye giden veya normal yönde seyreden ülke ekonomisini bir anda aşağı yöne doğru çekerek ülkede ekonomik kriz başlamasına neden olmaktadır. Bu durumlar dünyanın her ülkesinde yaşanmaktadır.

Dünya Ülkelerinde Yaşanan En Büyük Borsa Çöküşleri

Genel olarak bu borsa çöküşlerinin birçoğu Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleşmiştir.

  • 2010 yılında Flash Crash ismini alan borsa çöküşü yaşanmıştır. Borsa endeksi 1000 puan aşağıya düşmüştür.
  • 1987 yılında Black Monday ismini alan borsa çöküşü gerçekleşmiştir. Bu çöküşü önlemek için FED çok büyük çabalar harcamış ve çöküşün yarattığı etkiyi ortadan kaldırmaya çalışmıştır.Bir ülkede borsanın çökmesi o ülkede ekonominden başlayarak birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bunlar ekonomik krizden sonra yaşanacak sosyal ve siyasal sorunlar olacaktır.
Yorum yapın