Banka Borçları ve İcralarda Zaman Aşımı Süresi

İcra, bir belgeye bağlanmış ve karşılıklı ahitleşme ile ödeme günü tespit edilen bir alacak-verecek hususun vadesinde ödenmemesi durumunda tahsilin yapılması ile başlatılan hukuki bir süreçtir. İcra takibi alacaklı kişinin, alacağını tahsil etme ile başvurduğu yoldur. Borçlar Kanunu kapsamında icra zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Günümüzde icra müdürlükleri ile karşı karşıya kalmanın sebebi en çok banka kaynaklı olmaktadır.

Bankaya olan borçları üç ay üst üste ödenmediği takdirde banka avukatı tarafınıza tebligat gönderir. Üç ay üst üste ödenmeyen borcun tamamının ödenmesi gerektiğini resmi bir şekilde gönderir. Bu tebligata yedi gün süre zarfında itiraz edilmez ise borç kabul edilmiş sayılır ve yedinci günün sonunda ilamlı icra takibi kesinleşir. On yıllık süre karar kesinleştikten sonra başlar. Banka avukatları her yıl yenilediği için borcu ödemek gerekir. Avukatların unutma gibi bir durumu söz konusu değildir.

Borçlarda Zaman Aşımı

Alacaklara yönelik süre kanun ile belirtilmemiş ise on yıl işlem tesisi yapılmayan alacaklar kendiliğinden zaman aşımına düşer. Bu aşamadan sonra zaman aşımı süresi başlamış olur. Sizden alacak bir şeyi yoksa bile maaşınıza haciz koyabilir. Maaşınız dahi yoksa avukatlar icra dairelerinden dosyanın harçlarını her sene yatırarak zaman aşımı süresini otomatik olarak uzatmış olur ve her sene sürekli olarak dosyanız güncellenir.  Borçlar kendiliğinden silinmez ve banka avukatları bunun peşini bırakmaz.

İcra Dosyası Zaman Aşımı Süresi

  • İcra dosyası zaman aşımı süresi borçlar kanununa göre tam on yıldır. Ancak zaman aşımı süresinin geçersi olduğu durumların da olduğu belirtilmektedir.
  • Örneğin; 2009 yılında banka bir icra emri gönderdi. Dosya her sene banka avukatları tarafından yenilenirse zaman aşımı süresi geçerliliğini yitirir.
  • Haciz vakası banka avukatları tarafından alınırsa zaman aşımı süresi de yirmi yıla kadar çıkabilmektedir.

Yine İcra dosyası açıldı ama beş yıl boyunca işlem yapmadı. İcra dosyası her yıl yenilenmez yani dosya harcı icra müdürlüğüne yatırılmaz ise dosya, İcra Müdürlüğünce geri bırakılır ama alacaklı vekili 3 yıl sonra tekrar bir dosya açabilir ve 10 yıl süre tekrar başlamış olur.

Yorum yapın