Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi 2020 ve Protokol Örneği

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi 2020 ve Protokol Örneği
Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi 2020 ve Protokol Örneği

 

Boşanma talebinde bulunan evli çiftler, hukuksal boşanma sürecini başlatmak için anlaşmalı boşanma protokolü yaparlar. Avukata ihtiyaç duymadan da anlaşmalı bir şekilde evliliklerini sonlandırmak isteyen çiftler bu sayede bu süreci de hem hafif hem de hızlı bir şekilde geçirmiş olur.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Protokol nasıl hazırlanır?

Öncelike boşanma protokolünün hazırlanması bir hukukçu tarafından gerçekleşmelidir. Peki, bu protokolde neler yer alır? Anlaşma protokolünde tarafların birbirleriyle hemfikir olması ve bunların da yazıya dökerek belirlenmesi gerekir. Ayrıca bu protokolde eğer çiftin çocuğu varsa velayetin kimde olacağı, nafaka olacaksa nafaka tutarı da belirtilir. Ayrıca protokolde yer alınması gereken diğer maddeler ise çiftin sahip olduğu gayrimenkuller, eşyalar ve paranın paylaşımıdır. Bu protokol sayesinde iki taraf da haklarını anlaşarak kendi aralarında alabilir. Genelde bu maddeler anlaşmalı boşanan çiftlerde mahkemeler tarafından kabul edilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Eğer çift kesin olarak boşanmaya karar verdiyse bunun için bir anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlaması gerekiyor. Aile mahkemesine sunulacak olan bu dilekçede eşinizden neden boşanmak istediğinizden bahsedeceksiniz.  Biz sizin için bir boşanma dilekçesi örneği hazırladık. Aşağıda Aile Mahkemesi Başkanlığına yazılmış olan örnek bir dilekçeyi görebilirsiniz.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi 2020 Örneği

AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

DAVACI_______:…………. Adres

DAVALI_______ :…………Adres

DAVA KONUSU: Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Anlaşmalı boşanma talep ve davası.

DAVA TARİHİ:../…/…

İZAHI :

1-Davacı (İsim) ile davalı eşi(İsim) ../../….tarihinden beri evli bulunmaktadır.

2-Ancak eşler evlendikleri günden bu güne kadar birbirine uyum sağlayamamış müşterek hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir.

3- Davalı eş ………de boşanmayı kabul etmektedir.Eşler arasında ../../….tarihli bir protokol yapılarak mali sonuçları hakkında anlaşmaya varılmıştır.

Bu protokol dilekçemize ekli bulunmaktadır.Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı boşanmalarını talep etmek zaruretimiz hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEK :

Davalı eş………..de boşanmayı kabul ettiğinden ../../….tarihli protokol de göz önünde tutularak tarafların boşanmaların Duruşma gününün tarafımıza bildirilmesine dair iş bu dilekçemin kabulünü arz ve talep ederiz. …/…./2006

DAVALI DAVACI

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi 2020 ve Protokol Örneği
Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi 2020 ve Protokol Örneği
Yorum yapın