SGK

SGK Rapor Parası

SGK tarafından verilen rapor parası nedir ve nasıl alınır? Rapor parası sorgulama işlemi online olarak nasıl yapılır? Rapor parası hakkında herşey.

Sigortalı bir işte çalışan kişi, herhangi bir sebepten geçici süreliğine hastalandığında, izin kullandığı süreler boyunca kendisine belli miktarda bir ücret ödenir. Halk arasında rapor parası veya hastalık parası olarak bilinse de kanunlarda yer alan hali “Hastalık izin ödemesi” veya “İş göremezlik ödeneği” dir. Bu ödenek kişinin çalıştığı kurum tarafından değil SGK tarafından verilmektedir.

Geçici iş göremezlik raporu, sigortalı bir işte çalışan kişinin herhangi bir hastalık durumunda, iş kazası durumlarında veya doğum yaptığında, bir süre çalışamayacağını belirten rapordur. Bu rapor izinli olduğu günlerde mağdur olmaması amacıyla SGK tarafından verilen iş göremezlik ödeneğini, diğer bir adıyla rapor parasını alabilmek için kesinlikle gereklidir.

Geçici İş Göremezlik Raporu Nasıl Alınır?

İş kazası geçirmiş veya hastalanmış bir kişi geçici iş göremezlik raporu almak istiyorsa öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir sağlık kurumuna muayene olması gerekmektedir. Geçici iş göremezlik raporunu aşağıda belirtilen sağlık kurumlarından alabilirsiniz:

 • Devlet hastanesi
 • Üniversite hastanesi
 • Sağlık ocağı / Aile hekimliği
 • Özel hastane
 • SGK ile anlaşmalı diğer sağlık sunucuları

Alınan sağlık raporunun üzerinde raporu almak isteyen kişinin ne kadar süre istirahat etmesi gerektiği ve ne tür hastalığının olduğu yani hastalık teşhisi yer almalıdır. Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki, tek hekimden alınan geçici iş göremezlik raporlarında en fazla on günün rapor parası ödenmektedir. Bu 10 günün sonunda hasta tekrar rapor alırsa 10 günlük daha rapor parası ödenecektir. Ancak kişi bunu sene içinde 4 kere tekrarlayabilir. Yani tek hekimden alınan geçici iş göremezlik raporuna sene içinde toplam 40 günlük ücret ödenir.

Rapor Parası Nasıl Alınır?

Öncelikle kişinin herhangi bir sağlık kurumundan aldığı geçici iş göremezlik raporunu işverenine teslim etmesi gerekmektedir. İşveren bu raporu e-rapor sistemine girer. SGK tarafından raporun geçerliliği ve uygunluk durumu araştırılarak onaylanır. Daha sonra PTT’ye ödeme talimatı verilir ve kişi SMS ile bilgilendirilir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

SGK İş göremezlik ödeneği alacak olan bireyin bazı şartlara sahip olması gerekir. Bu şartları şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Öncelikle kişi başına gelen iş göremezlik durumlarında herhangi bir sağlık kurumuna muayene olarak bir adet iş göremezlik raporu almalıdır.
 • İş kazası yaşandığı esnada veya hastalığının başladığı sürede sigortalı olması gereklidir. Çünkü bu ödenek iş veren tarafından değil SGK tarafından ödenmekte.
 • Sağlık kurumunda muayene sonucu alınan raporda mutlaka kişinin hastalık sebebi yazmalıdır. Raporda herhangi bir teşhis yazmaması durumunda SGK tarafından verilen iş göremezlik ödeneği alınamamaktadır.
 • İş göremez duruma gelmeden önceki senede en az 90 günlük kısa vadeli sigorta priminin ödenmiş olması gereklidir.
 • Kısa süreli iş göremezlik durumlarında yani 1-2 günlük iş göremezlik durumlarında SGK iş göremezlik ödeneği alınamamaktadır. Raporun en az 3 günlük olması gerekmektedir.

Geçici İş Göremezlik Raporu Alınabilen Durumlar

İş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlarla iş göremez duruma gelmiş kişiye çalışamadığı her gün için rapor parası ödenmektedir. Hastalık sebebiyle iş göremez duruma gelmiş kişiye ise, üçüncü gününden itibaren rapor parası ödenmeye başlanmaktadır. İlk iki gün için rapor parası ödenmez.

Sigortası ödenen bir kadın doğum yapması durumunda, doğumdan önceki sekiz hafta ve doğumdan sonraki sekiz hafta rapor parası ödenir. Burada kişinin hekiminin verdiği istirahat raporu da göz önünde bulundurulur. Çoğul gebelik durumlarında ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki hafta daha eklenir ve toplam doğumdan önce on doğumdan sonra sekiz hafta çalışamadığı her gün için rapor parası ödenir.

İş kazası ve meslek hastalığı gibi sebeplerden dolayı geçici olarak iş göremez duruma gelen kişiye geçici iş göremezlik ödeneği verilirken herhangi bir sigorta prim şartı aranmaz. Bu demektir ki, kişi işe başladığı ilk gün iş kazası geçirse ve önceki dönemlere ait hiçbir ödenmiş sigorta primi bulunmasa bile kişiye çalışamadığı her gün geçici iş göremezlik ödeneği alabilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kişinin geçirdiği kazanın kurum tarafından iş kazası olarak belgelendirilmesi gereklidir. Aynı şekilde meslek hastalığı durumlarında ödenecek rapor parası için kişinin meslek hastalığına yakalandığı belgelenmek zorundadır. Ayrıca kişi, kendi istediği sağlık kurumuna gidemez. Kurumunun belirlediği sağlık kuruluşunda muayene olmak ve o kurumdan rapor almak zorundadır.

Raporlu Olan Kişi Çalışırsa Ne Olur?

Geçici iş göremezlik raporu olan kişinin raporu ücreti alabilmesi için yukarda sayılan şartlar haricinde, istirahatli olduğu günlerde herhangi bir yerde çalışmaması gerekmektedir. Raporu olan kişi raporlu olduğu günlerde herhangi bir iş yerinde çalışırsa rapor ücreti verilmez. Eğer rapor ücreti verildiyse ve sonrasında raporlu olduğu günlerde bir yerde çalıştığı tespit edilir ve ispatlanırsa ödenen ödenek kişiden tahsil edilir.

Rapor Parası Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Geçici iş göremezlik ödeneğini;

 • SGK kapsamındaki sigortalılar
 • BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalılar
 • 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde haklarında sadece bazı sigorta kolları uygulanan sigortalılar,
 • Tarım sigortası kapsamındaki sigortalılar,
 • Sosyal güvenlik destek primi kapsamındaki sigortalılar, alabilmektedir.

Rapor Parası Ne Zaman Yatırılır?

Geçici iş göremezlik raporunun işverene teslim edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde rapor parası PTT şubesine yatırılmaktadır. Rapor parasının PTT şubesinden 2 ay içerisinde çekilmesi gerekmektedir. Para alınmadığı takdirde SGK’ya iade edilir.

2019 SGK Rapor Parası Sorgulama

Teknolojinin tüm alanlara yayılması ile birlikte birçok bilgi dijital ortamdan öğrenilebilmektedir. SGK iş göremezlik rapor paranızın durumunu kontrol etmek için e-devlet sistemine giriş yapmanız yeterlidir. T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile birlikte siteme giriş yaptığınızda rapor paranızı sorgulayabilirsiniz. Eğer e-devlet şifreniz yoksa veya unuttuysanız PTT şubelerinden şifre alabilirsiniz.

İstirahat raporunuz yok ise e-devlet sisteminden rapor paranızı sorgulamak istediğinizde sistem size raporunuzun olmadığını belirtecektir.

Rapor Parası Hesaplama

Rapor paranızın ne kadar olduğunu hesaplamak istiyorsanız öncelikle ilk üç aylık prim gelirinizi toplayın. Ardından son 3 aylık prim gününüzü toplayın. İlk üç aylık brüt gelirinizi son üç aylık brüt gelire bölün. Raporlu gün sayınızdan iki çıkartın ve çıkan sonucu önceki bulduğunuz sonuç ile çarpın. Yani;

(İlk 3 aylık brüt gelir bölü Son 3 aylık prim günü) çarpı (raporlu gün sayısı eksi 2)

Raporlu gün sayısından 2 çıkarmanızın sebebi ilk iki günlük süre için rapor parası ödenmemesidir.

Özel Hastaneden Geçici İş Göremezlik Raporu Alınır mı?

Çalışılan kurumla sözleşmeli bir özel hastaneden geçici iş göremezlik raporu alınırsa bu rapor geçerlidir. Ancak kurumla sözleşmesi olmayan bir özel hastaneden alınan raporlar geçersizdir ve dolayısıyla rapor parası verilmez.

İstirahat Devam Ediyorken İşten Ayrılan Sigortalının Durumu:

Yukarıda belirtildiği gibi, kişinin rapor parası alabilmesi için istirahat durumu başlamadan öncesinde sigortalı olması gerekmektedir. Akıllara kişi işten ayrıldığında rapor parası alıp alamayacağı sorusu gelmektedir. İstirahatte olduğu süre zarfında işten ayrılan kişi; eğer öncesinden sigortalıysa, geçici iş göremezlik ödeneğini istirahat bitimine kadar alabilir.

Bizi Takip Edin !

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir