Bankalar

Kefil Olan Kişiye İcra Gelir Mi?

Birçok banka kefilsiz kredi vermediğinden ötürü yakın kişilerden borçlular kefillik istemektedir. Kefil olacak kişiler de son günlerde pek sorar olduğu bir sualin yanıtı arar oldu; Kefile haciz gelir mi?

Müteselsil kefil, tıpkı borçlu gibi borcun muhatabı demektir ve borçlu ile aynı yaptırımlara tabidir. Bankalar kefillere müteselsil kefil ibaresi altına imza attırmakta ve bütün sözleşmeyi asıl borçlu gibi imzalattırırlar.

Banka, borcun ödenmediği 2. Ayında kefile de borç ödenmediğine ilişkin bildirim gönderir. Ödeme olmadığı her ay hatırlatma banka tarafından hem borçluya, hem de kefil olan kişiye yapılmaktadır. Hatta bankalar iyi bildiğindendir ki, kefillere daha fazla bildirim yaparlar ki borçluya baskı yapacağı kaçınılmazdır. 3 ay borç ödenmezse yasal takip birimine durum devredilir. Ödenmeme durumunda ise İcra Müdürlüğü icra kararına durum intikal eder. İcra Müdürlüğü borçluyla beraber kefil veya kefillere borcun ödenmesi kararı tebliğinde bulunur ve 7 gün süre tanır. Yasal süre akabinde borçluya ve alacaklı vekillerin dileği dahilinde bütün kefillere icra işlemi uygulanır. Maaşları, evleri, araçları ve mülkleri rehin edilir. Satılamaz şerhi düşülür. Hatta öyle ki, bazı alacaklılar borçludan ziyade kefili odağa alarak, doğrudan kefillere yönelebilmektedir.

Müteselsil Kefil, asıl borçlu ile aynı sözleşmeye imza attığından, şayet borçlunun mal varlığı yok veya yetersiz ise kefilin tüm mal varlığı ve maaşına el koyabilir. Müteselsil kefil, tartışma defi, rehinin paraya çevirme gibi başvurulara sahip olamamaktadır.

Ticari işlerden kaynaklı borçlara kefil olan kişiler, ticaret kanuna göre aksi karara bağlanmadıkça Türk Ticaret Kanunu m. 7/2’ye göre müteselsil kefildir ve Borçlar kanunu 490/a göre asıl borçluyla birlikte borçlu kusur ve Temerrüdü’nün kanuni sonuçlarından mesuldür. Kefilin ticari işletme veya farklı yollarla ticaretle bir ilişkisi, bağı olmasa daha sorumluluk altındadır.

Borçlu borcunu ödemez, kefil de sorumlu olduğu ve sıkıntıya girmemek için borcu ödemesi durumunda ise ödediği parayı temin etmek isteyecektir. Ödeme sonrası kefil, rücu davası açabilir. İcra Müdürlüğü nezdinde dava açılmakta ve ödemelerin kanıtlanması gerekmektedir. Bu yolla kişinin bütün mal varlığına icra ile el konulabilir ve borçludan da alacaklarını temin edebilir. Tabi burada temel unsur ve dikkat edilmesi gereken şudur; Borçlunun elinde büyük oranda mal varlığı kalmamaktadır. İcra sürecinde bankalar borçlarını misliyle temin ettiğinden borçluyu varlıksız bırakabilmektedir.

NOT: Rücu davasında sıkıntı yaşamamak için MUTLAKA kefil ödemeyi bizzat kendisi kendi adına yapmalıdır.

Hal böyleyken muhakkak ki kefil olunmadan evvel iki kez, hatta üç kez düşünülmeli. Her kişiye akraba, eş, dost olsa dahi kefil olunmamalıdır. Borç vermekten daha kötü sonuçlar doğurabilecek bir durum banka kredilerinde kefilliktir.

Bizi Takip Edin !
Etiket

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir