Genel

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

Alacaklıların, gerçek veya tüzel kişilerden ödemelerini tahsil edebilmeleri için yapılan bir işlemdir. Finans sisteminde henüz düzeltilmeyen durumlardan biri olan haciz, çok da hoş olmayan ve yerine alternatif seçeneklerin getirilebileceği bir işlem türüdür. Zira Türkiye’den başka ülkelerde uygulanmayan ve borçluların ödeyemedikleri borçlarında, bankacılık ve sigorta kanunları ile sigorta şirketlerinden tahsil edilen veya devlet tarafından, ‘’zaman aşımı’’ gibi nedenlerle kapatılan işlem türleridir.

Ancak Türkiye nüfusunun belirli bir oranı, ödenmeyen borçlar nedeniyle haciz işlemine tabi tutulmaktadır. Peki icra dosyası nasıl kapatılır?

İcra Dosyası Açma / Kapama

İcra Müdürlüklerine yapılan başvurular, tüzel ve gerçek kişilerin borçlarının tahsil edilmesi için yapılmaktadır. Krediler, kredi kartları veya çeşitli ödemelerde, kurumların veya kişilerin borçlarını ödeyemediklerinde, alacaklıların başvuru yaparak açtıkları dosya türleridir.

Ancak borç ödendiği takdirde, icra dosyası direkt olarak kapatılabiliyor. Haciz dosyalarının kapatılması için İcra Müdürlüklerine yazı yazılması gereklidir.

Haciz Dosyası Kapatma İşlemi

Kamu çalışanları, SGK, Bağ-kur veya Emekli Sandığı gibi kurumlardan düzenli maaşı olan borçlular için maaştan alacak tahsil edilmektedir. Mal varlığı bulunan kişiler için icra dosyaları ile ipotek koyularak, borçların tahsil edilmesi sağlanabilir.

Gayrimenkuller özellikler, alacaklıların açtıkları dosyalar ile ipotek konulan mal varlıkları arasındadır. Araçlar için noterlerden, gayrimenkuller için Tapu Müdürlüklerinden şerh düşülmektedir. Gerçek veya tüzel kişilerin borçlarının tahsil edilmesi için gayrimenkullerin ihale yöntemiyle satışa yapılabilmektedir.

Ancak haciz dosyası açılsa bile, belirtilen süre içerisinde borçların ödenmesiyle icra dosyaları tamamen kapatılabilir. Borcun ifa edilmesi ya da alacaklının feragat etmesi yöntemleriyle haciz dosyaları kapatılır.

Bahsedilen borcun, alacaklıya doğrudan yapılması mümkündür. Yahut İcra Müdürlüklerine, dosya numarası ile borç ödemesi yapılabilir. Dosyada belirtilen borucun tamamının ödenmesi halinde, aynı işlem ile icra dosyası kapatılır.

Fek Yazısı Nasıl Alınır?

Alacaklı ve borçlu arasındaki tahsilatın sağlanması için açılan haciz dosyalarında, kapatma işleminin yapılması için fek yazısının alınması gereklidir. Şayet, borç ödemesi alacaklıya değil doğrudan İcra Müdürlüklerine yapılıyor ise kurumdan ‘’borcu yoktur’’ yazısı alınması gereklidir. Borucun tamamının ödendiğini gösteren fek yazısı ile icra dosyası tamamen kapatılabilir.

Fek yazısı içinse icra dosyası kapatma ücretinin ödenmesi gereklidir. Müdürlüklere yapılan ödeme ile tahsilat makbuzu alınır. Bu tahsilat belgesi ile borcun kapatıldığı ve dosyanın kapatıldığının temini sağlanır. Dosya kapatma ücretinin ödenmesiyle, e-devlet sisteminde ‘’borcu yoktur’’ ibaresi görünebilir. Ve hacizlerin, ipoteklerin tamamı kaldırılır.

Gayrimenkuller Üzerindeki Haczi Kaldırma İşlemi

Haciz dosyalarıyla gerçek veya tüzel kişilerin mal varlıklarına konulan ipoteklerin kaldırılması için ayrı işlem gereklidir. Araçlar ya da taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması için İcra Müdürlüklerinden işlem yapılabilir. Borç ödemesinin alacaklıya değil, doğrudan müdürlüklere yapılması halinde sistem üzerinden otomatik olarak icra silinecektir.

Taşıtlar üzerindeki hacizler, sistemden direkt silinmekte ve fakat gayrimenkuller üzerindeki ipoteklerin kaldırılması için Tapu Müdürlüklerinden işlem yapılması gereklidir. Borcun ödenmesiyle müzekkere yazısı alınarak, Tapu Müdürlüğüne direkt başvuru yapılabilir. Tapudan kaldırılan ipotek ve rehinler, e-devlet sisteminden otomatik olarak ve ortalama 2 hafta içerisinde kaldırılmaktadır.

Haciz Kaldırma Masrafları Ne Kadar?

Dosya masrafları, dosya kapatma işlemleri ortalama 20- 30 TL’lik harçlar ile yapılmaktadır. Yapılan ödemelerin ve alınan makbuzların korunması önemlidir. İlamlı ya da ilamsız haciz dosyalarında sunulan tutar 31,40 TL’dir. Peşin ya da borucun ödenmesi esnasında alacaklıdan tahsil edilebilmektedir.

Yapılan işlemlerde uygulanan tutar, binde 5 olarak belirlenmiştir. Borcun ödenmesi halinde %3,6 oranında, ipotekli mal satışları öncesinde %7,2 oranında ve ipotekli satışlar sonrasındaysa %9 oranında harç tahsil edilmektedir. Parasal ödemeye konu olmayan dosyalar daysa tahsil; 35,90 TL’dir.

Bizi Takip Edin !

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir