SGK

Engelli Sağlık Raporu

Engelli rapor nasıl alınır? 2019 yılında engellilerinin çeşitli hizmetlerden yararlanabileceği belge olan rapor sorgulama ve hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Engelli sağlık kurulu raporu engellilerin ülkemizde engellilere tanınan haklardan faydalanabilmesi için alınan rapordur. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü bir hastaneden yüzde kırk ve üstü engel oranı bulunan rapora engelli raporu denir. Engelli sağlık kurulu raporunun üzerinde; engelli kişinin adı-soyadı, 15 yaşından sonra çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf, engelli ibaresi, engel derecesi, engel grubu, alanında uzman doktorların imzaları bulunması gerekir. Engelli sağlık kurulu raporu, hastalığınızın ağırlığına, iyileşme derecesine, kalıcı olup olmamasına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Eğer tedavisi olmayan veya tedavi süresi çok uzun sürecek olan bir hastalığınız var ise “Sürekli engelli raporu” verilir. Eğer iyileşmesi mümkün olan ya da bir süre kontrol gerektiren bir hastalığınız var ise, “Süreli engelli raporu”, diğer bir deyişle geçici engelli raporu verilir. Kontrol gerektiren hastalık durumlarında 3 kere kontrolünüzün yapılmasına rağmen hala hastalığınız devam ediyorsa, hastalığınız geçici değil sürekli bir hastalıktır ve raporunuz geçici rapordan sürekli rapora çevrilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

Engelli sağlık kurulu raporu almak için öncelikle tam teşekküllü bir hastaneye başvuru yapılması gerekmektedir. Tam teşekküllü hastaneler bünyesinde iç hastalıkları, dahiliye, genel cerrahi, göz, nöroloji, ruh ve sinir hastalıkları gibi temel bölümlerin yer aldığı Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdir. Herhangi bir nedenden engelli sağlık kurulu raporu almak isteyen kişi, sağlık raporunu isterse kendisi alabilir. Ancak kendisi sağlık raporunu alacak durumda değil ise, bu durumda kişinin velisi veya kişinin vasisi, yani mahkeme tarafından atanmış yasal temsilcisi, engelli sağlık raporunu temin edebilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Engelli sağlık kurulu raporu almak istediğimiz kurula başvururken, öncelikle engelli raporu istenildiğine dair bir dilekçe yazılması gerekmektedir. Bazı hastanelerde bu raporu alabilmek için bu dilekçe yerine hastaneden temin edilebilen hazır formlar bulunabilmektedir. Ama bu hastaneden hastaneye değişiklik gösterdiği için dilekçenin her ihtimale karşı yazılması daha doğru olacaktır. Engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için gerekli belgeler şunlardır:

  • Engelli sağlık kurulu raporu istenildiğini belirten bir dilekçe veya hastanenin verdiği form
  • Nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Engelli sağlık kurulu raporu almak isteyen kişiye ait 5 Adet vesikalık fotoğraf

Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta şudur ki, hastaneler tarafından verilen başvuru formları, hangi sebep için engelliye raporu istendiğine göre değişiklik göstermektedir. Kişi başvuru esnasında formu aldığı birime mutlaka hangi sebepten engelli raporu istediğini belirtmelidir. Örneğin başvurusu esnasında vergi indirimi için ayrı bir form doldurmanız gerekiyorken, ÖTV indirimi için farklı bir form doldurmanız gerekmektedir. Bunun gibi önemli olan ayrıntılara dikkat edilirse ve gerekli olan evraklar eksiksiz olarak tamamlanırsa engelli raporu aldıktan sonraki aşamalar daha hızlı ve daha kolay gerçekleşecektir. Herhangi bir yerden bilgi edinemeyen bireyler, engelli sağlık kurulu rapor yönetmeliklerini okuyarak bilgi edinebilirler.

Diğer dikkat edilmesi gereken bir nokta da şöyledir; yazılan dilekçede mutlaka “5378 sayılı kanun başta olmak üzere yasalarda tarafıma tanınmış haklarla ilgili alanlarda kullanılmak üzere” gibi bir ibareyi içermesi gerekmektedir. Yani eğer dilekçeyi kişi kendisi yazıyorsa, tek bir başlığa dayalı olarak engelli raporu dilekçesi yazmak yerine, yukarıda belirtildiği gibi daha kapsayıcı bir dilekçe yazmalıdır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Hangi Hastanelerden Alınabilir?

Engelli sağlık kurulu raporu her hastaneden alınamamaktadır. Öncelikle hastanenin tam teşekküllü bir hastane olması gerekmektedir. Ayrıca hastanede muayene olunması istenilen birimlere ait uzman doktorların bulunması önem arz etmektedir. Engelli sağlık kurulu raporu alınabilecek hastaneler Sağlık Bakanlığının kendi sayfasında iki adet liste halinde yayınlanmıştır. Listelerden birinde başvuru yapılabilecek hastaneler yer alırken diğer listede engelli raporuna itiraz durumlarında başvurulabilecek hakem hastanelerin listesi yer almaktadır. Başvuru yapmaya gitmeden önce bu listelerden hastane isimlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

Engelli Sağlık Raporu Ne Kadar Süre İçin Geçerlidir?

Engelli raporunun süresi kişinin engel durumuna ve hastalık durumuna göre değişiklik göstermektedir. Engelli sağlık raporunun verildiği en az süre bir yıldır. Temelde sürekli ve geçici olmak üzere iki çeşit engelli sağlık raporu çeşidi vardır ancak her sağlık raporunun üzerinde kendi geçerlilik süresi yer almaktadır. Engel durumunun ilerlediği veya ikinci hatta üçüncü engel durumlarının oluştuğu durumlarda sürekli olarak engelli sağlık kurulu raporunuz bulunsa bile bu rapor yenilenebilmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilebilir mi?

Tüm başvuru işlemleri yapıldıktan ve rapor hazırlandıktan sonra hala raporda belirtilen engel oranının kendi durumunu yansıtmadığı düşünülüyorsa rapora itiraz hakkı bulunmaktadır. Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz edebilmek için bir adet itiraz dilekçesi ve raporun tasdikli bir örneği ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

Yapılan itiraz başvurusu ve raporlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelenir ve kişi, tekrar muayene edilmek üzere başka bir hastaneye sevk edilir. Bu aşamada kişinin hastane seçme şansı yoktur. Eğer yeni yapılan tetkiklerden sonra rapor sonuçları ilk verilen engelli sağlık raporundan farklı çıkarsa rapor yeniden düzenlenir. Ancak her iki hastanenin verdiği rapor sonuçları aynı çıkarsa engelli sağlık kurulu raporu artık onaylanır ve kesinleşir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Sorgulama

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm raporların e-imzalı olarak verilebilmesi ve sorgulanabilmesi için “e-“Rapor Sistemi” geliştirilmektedir. Yeni çalışmalarla birlikte e-devlet sisteminden engelli sağlık kurulu raporunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz. Veya raporu alacağınız hastaneye giderek rapor durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Hangi Hastalıklara Engelli Sağlık Kurulu Raporu Verilir?

Genel olarak bilindiği üzere, doğuştan gelen veya sonradan oluşan bedensel, ruhsal, zihinsel veya sosyal yeteneklerin herhangi bir sebepten dolayı kaybedilmesini engel durumu olarak tanımlayabiliriz. Bu sebeple kişinin fiziksel, ruhsal veya zihinsel olarak herhangi bir kaybı bulunan kişiler engelli sağlık kurumu raporu alabilirler. Raporun verildiği başlıca hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:

  • Kulak-burun-boğaz kapsamında işitme hastalıkları
  • Konuşma ve ses bozuklukları
  • Denge hastalıkları
  • Yüz hastalıkları
  • Çiğneme ve Yutma Bozuklukları
  • Zihinsel, ruhsal ve davranışsal bozukluklar

Engelli Sağlık Raporu Ücretli Midir?

Sağlık Bakanlığının belirlediği son düzenlemeye göre engelli sağlık kurulu raporu almak ücretsizdir.

%90 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Kimlere Verilir?

Kişinin yüzde 90 engelli raporu alabilmesi için ağır engelli kategorisine girmesi gerekmektedir. Genel anlamda kişinin kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayamaması durumunda bu kategoriye ait bir engel durumundan bahsedebiliriz. Ancak en doğru sonuçlar engelli sağlık raporu almak için gidilen hastanede yapılan muayeneler sonucunda elde edilecektir.

%40 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Kimlere Verilir?

Öncelikle kişinin engelli sağlık kurulu raporu alabilmesi için yüzde 40 oranının bulunması gerekmektedir. Kişinin engel oranı en net şekilde hastanelerde belirlenmektedir. Konuşma ve ses bozukluğu %92,4 ille %100 arasında olan kişiler %40 oranında engelli sağlık kurulu raporu alabilirler.

Engelli Raporu Yüzdeleri

Engelli raporları kişinin engel derecesine göre çeşitlilik göstermektedir. Yüzde 10, yüzde 40, yüzde 50, yüzde 90 gibi engel yüzdeleri bulunmaktadır. Bu yüzdelerin belirlenmesi  raporun kapsayacağı haklar açısından önem arz etmektedir.

Bizi Takip Edin !

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir