Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Bireysel Emeklilik Nedir, Faydaları Nelerdir?

Bireysel emeklilik sistemi, düzenli olarak katkı payı ödemesi yapılarak birikim yapılmasını ve en sonunda da emeklilik hakkı elde detaylıca sağlayan yatırım modelidir. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan kişiler, düzenli katkı payı ödemesi yapmaları durumunda devlet desteği almaya hak kazanmaktadır. Bireysel emeklilik sistemi, sadece emekli maaşının alınması için belirlenen uzun vadeli yatırım modeli değildir. BES modeli üzerinden, 3 yıllık ve 6 yıllık birikimler de yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Siteminin Genel Özellikleri ve Şartları

Bireysel emeklilik sisteminin detayları ve sistem için belirlenen genel kriterler, aşağıda açıklandığı gibidir:

 • Bireysel emeklilik sistemi, isteğe bağlı ve otomatik katlım olacak şekilde iki farklı başlık altında incelenebilir.
 • Otomatik bireyse emeklilik modeli, Sosyal Güvenli Kurumuna bağlı olan SSK ve Emekli Sandığı sigorta kollarından bir tanesine mensup çalışanlar adına başlatılmaktadır.
 • İsteğe bağlı yani özel bireysel emeklilik sistemi, çalışan ya da çalışmayan herkes tarafından başlatılabilir. Özellikle emekli maaşı olmasını isteyen ev hanımları, bireysel emeklilik modeline dahil olmalıdır.
 • Bireysel emeklilik sistemi için belirlenen katkı payı ödemeleri, yıl içerisindeki asgari ücretin brüt değerine göre hesaplanmaktadır.
 • BES sözleşmesi için ödenecek katkı payı limitleri, her yıl için asgari değerlerle yayınlanmaktadır. Özel BES modeline dahil olan kişiler, en az 125 TL katkı payı ödemesi yapmak zorundadır. Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dâhil ola çalışanlar, maaşlarının %3’ü oranında katkı payı ödemesi yapacaktır.
 • Zorunlu bireysel emeklilik sistemi, çalışanlar adına işverenleri tarafından başlatılmaktadır.
 • Bireysel emeklilik sisteminin başlangıç sözleşmesinin hazırlandığı tarihten itibaren, 2 ay içerisinde sistemden cayma hakkı bulunmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Faydaları ve Avantajları Nelerdi?

Bireysel emeklilik sisteminin getirileri şu şekildedir:

 • Bireysel emeklilik sistemi üzerinden, ikinci bir emekli maaşı almaya hak kazanılmaktadır.
 • 10 yıl boyunca düzenli şekilde katkı payı ödemesi yapıldıktan sonra, toplam katkı payının %25’i oranında devlet desteği alma hakkı elde edilecektir.
 • Sisteme düzenli şekilde katkı payı ödemesi yapıldığı zaman, katkı payları oranınca fon getirisi elde edilmektedir.
 • Ödenen katkı payları, aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık planlamalarla hazırlanabilir.
 • Katkı paylarının limitleri, asgari orandan aşağıda olmamak şartıyla istenilen miktarda belirlenebilir.
 • Çalışanların normal kişilerin hesaplarından düzenli şekilde kesinti yapıldığı için tasarruf yöntemiyle birikim yapılması sağlanmaktadır.
 • Bireysel emeklilik katkı payları için belirlenen fon yatırımları, yılda 6 defa değiştirilebilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Desteği Nedir?

BES sözleşmesi devlet desteği oranları ve bu oranların elde edilmesi için planlanan genel kriterler şu şekilde sıralanabilir:

 • Bireysel emeklilik sistemi için yatırılan katkı paylarının toplamının %25’i olacak şekilde devlet desteği ödemesi alınmaktadır.
 • Devlet desteği için belirlenen oran, sadece emeklilik hakkı elde edenlere verilen limiti temsil etmektedir.
 • Bireysel emeklilik sisteminde, emekli olmadan ayrılan kişilere, devlet desteği toplamının sadece %15’i verilmektedir. Geriye kalan %85’lik kısım kesintiye uğrayacaktır.
 • 6 yıl boyunca kakı payı ödemesi yaptıktan sonra sistemden ayrılan kişiler, devlet desteği toplamının %35’ini alma hakkına sahiptir.
 • 10 yıl boyunca katkı payı ödedikten sonra sistemden ayrılan kişiler, devlet desteğinin %60’ını alma hakkına sahiptir.

Bireysel emeklilik sistemi için belirlenen 10 yıllık ödeme planını tamamlayan ve 56 yaşını doldurduktan sonra emeklilik hakkı kazanan kişiler, toplam birikimlerinin %25’i oranındaki devlet desteğinin tamamını almaya hak kazanmaktadır. Devlet desteğinin limitleri, takvim yılı içerisindeki asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Bir yıl içerisinde ödenen katkı payı limitlerinin toplamı, asgari ücret değerinin 10 katından daha azla olan kişiler, devlet desteği alma haklarını kaybedecektir. Aynı şekilde, toplamda 3 defa katkı payı ödemesini aksatan kişiler, devlet desteğinden faydalanma haklarını kaybedecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemi Cayma Hakkı ve Sözleşme İptali Detayları

Bireysel emeklilik cayma süresi geçmeden sistemden ayrılmayı talep eden kişiler herhangi bir kayıp yaşamadan sözleşmeyi iptal ettirebilir. Ancak cayma süresi geçtikte sonra bireysel emeklik sözleşmesini iptal ettirmek isteyenlerden, ödedikleri katkı payı oranında kesintiler alınacaktır. İsteğe bağlı ve otomatik bireysel emeklilik sözleşmelerinin işleme alındığı tarihten itibaren, 2 aylık süre boyunca cayma hakkı kullanılabilir. Cayma hakkı içerisinde sözleşme iptal edildiği zaman, gelir vergisi ya da gider masrafı ödemelerinin yapılmasına gerek duyulmayacaktır. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan kişiler, sistemden ayrılmak için bankaların veya sigorta şirketlerinin müşteri hizmetlerini aramak zorundadır. Müşteri hizmetleri üzerinden, cayma süresi devam eden ya da dolan tüm sözleşmeler için işlem yapılmaktadır.

Bireysel Eklilik Sistemi İptalinde Yapılan Kesintiler

BES iptal kesintilerinin oranları ve dağılımları şunlardır:

 • Bireysel emeklilik sisteminde 10 yıldan daha az kalan kişiler, ödedikleri toplam katkı payının %15’i oranında gelir vergisi ödemek zorunda bırakılır.
 • Bireysel emeklilik sistemi için belirlenen asgari ödeme süresi 3 yıldır. 3 yıldan daha az süreyle katkı payı ödemesi yapıldığı zaman, gelir vergisinin yanında farklı masraflar için de kesintiler alınacaktır.
 • Bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak istendiği zaman, stopaj kesintisi, giriş aidatı kesintisi ve devlet katkısı kesintisiyle karşılaşılacaktır.
 • BES katkı payı ödemeleri için belirlenen devlet destekleri, 3 yıldan önce sistemden ayrılan kişilerden geri alınmaktadır.
 • Stopaj kesintisi adı altında alınan ödeme, elde edilen fon getirilerinin %10’u olacak şekilde hesaplanmaktadır.
 • Sisteme giriş aidatı yıl içerisindeki brüt asgari ücretin %10’u olacak şekilde hesaplanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu