Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Bireysel Emeklilik Hesaplama Tablosu

BES hesaplaması yapmak için katkı payı ödemeleri ve emekli olunacak yaş gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Bireysel emeklilik sistemi, düzenli katkı payı ödemesi yapılarak ilerleyen ve uzun vadede getiri sağlayan yatırım modelidir. Katkı payı ödemelerinin limiti ne kadar fazla olursa, elde edilen bireysel emeklilik getirisi de o kadar fazla olacaktır. Bireysel emeklilik hesaplamasında dikkate alınan bir diğer faktör de katkı paylarının değerlendirilmesi için belirlenen fon yatırımlarıdır. Fon yatırımlarının oranına göre, elde edilen bireysel emeklilik getirisi artacaktır.

Bireysel Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır, Detayları Nelerdir?

Bireysel emeklilik sistemi hesaplaması yaparken gerekli görülen bilgiler ve işlemler aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • Bireysel emeklilik sistemi üzerinden ne kadar sürede emekli olunacağının belirlenmesi için yaşı bilgileri talep edilir.
 • Emekli olmak için planlanan yaş süresi belirlenmelidir.
 • BES katkı payı ödemelerinin aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olacak şekilde planlanması gerekir.
 • Başlangıç döneminde yatırılmak istenen katkı payı tutarı TL üzerinden hesaba dahil edilir.
 • Son olarak da ödenecek katkı payının limiti belirlenir.

Bireysel emeklilik hesaplama tablosunda belirlenen bilgiler kullanılarak, tahmini BES birikimi belirlenebilir. Bireysel emeklilik hesaplama tablolarına, internet üzerinden ulaşılabilir ve tahmini BES birikimleri hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Desteğinin Özellikleri ve Oranları

Bireysel emeklilik devlet katkısı oranları ve devlet katkısı alabilmek için belirlenen koşullar detaylı şekilde sıralanmıştır:

 • Bireysel emeklilik devlet katkısı tutarları, ödeme yapılan süreye göre değişmektedir.
 • Emeklilik hakkı kazanan kişiler, ödedikleri toplam katkı payının %25’i oranında devlet desteği alacaktır. Ancak emekli olmadan sistemden ayrılanlar, belirlenen %25’lik devlet desteğinin belirli bir bölümünden faydalanabilir.
 • 3 yıldan önce sistemden ayrılan kişilere, herhangi bir devlet desteği ödemesi yapılmamaktadır.
 • 3 yıl katkı payı ödemesi yapanlara, devlet desteğinin %15’ini alma hakkı tanınmaktadır.
 • 6 yıl boyunca BES katkı payı ödemesi yapan ve sistemden ayrılan kişiler, devlet desteğinin %35’ini almaya hak kazanır.
 • 10 yıllık süreyle katkı payı ödemesi yapanlara, devlet desteğinin %60’ı verilmektedir.

Bireysel emeklilik sistemi için 10 yıldan daha fazla katkı payı ödemesi yaptıktan sonra emeklilik hakkı elde edenler, devlet desteğinin %100’ünü almaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Genel Özellikleri

Bireysel emeklilik sisteminin detayları ve sisteme dahil olabilmek için gerekli görülen temel şartlar şunlardır:

 • Bireysel emeklilik sistemine dahil olmak için 18 yaşının tamamlanması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekir.
 • Bireysel emeklilik sistemi, özel ve isteğe bağlı olacak şekilde iki farklı modelde incelenmektedir.
 • İsteğe bağlı bireysel emeklilik sistemine, çalışan ve çalışmayan herkes dahil olabilir.
 • Zorunlu bireysel emeklilik sistemi, sadece SGK’lı çalışanlar için başlatılmaktadır.
 • Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olmak için 46 yaşının tamamlanmaması gerekir.
 • Bireysel emeklilik sistemi üzerinden emeklilik hakkı kazanabilmek için en az 56 yaşında olunmalı ve 10 yıl boyunca katkı payı ödemesi yapılmalıdır.
 • Bireysel emeklilik katkı payı ödemelerinin limitleri, isteğe bağlı BES sözleşmesinde 125 TL, zorunlu BES sözleşmesinde ise çalışanın maaşının %3’ü olarak belirlenmiştir.
 • Bireysel emeklilik katkı payı ödemeleri, asgari orandan az olmamak şartıyla istenilen limitte belirlenebilir ve katkı payları için farklı ödeme planları hazırlanabilir. Ayda bir olarak düzenli katkı payı ödemesi yapılacağı gibi, 3 ayda bir, 6 ayda bir ve yılda bir şeklinde toplu katkı payı ödemeleri de yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Bireysel emeklilik getirileri ve sistemin sağladığı genel özellikler aşağıda açıklandığı gibidir:

 • Bireysel emeklilik sistemine dahil olan kişiler, normal emekli maaşlarının haricinde bir emekli maaşına daha sahip olacaktır.
 • Sistem için ödenen katkı payları, kişilerin tercihine göre artırılmaktadır.
 • Bireysel emeklilik sistemi üzerinden, gelirden tasarruf yaparak birikim elde edilmektedir.
 • BES sözleşmesine 10 yıl boyunca bağlı kalan ve 56 yaşını tamamlayarak emeklilik hakkı elde eden kişiler, toplam katkı payı ödemelerinin %25’i oranında devlet desteği almaktadır.
 • Bireysel emeklilik sistemi, sadece emeklilik için kullanılmamaktadır. Tasarrufla birikim yapmak isteyen kişiler, 3 yıllık, 6 yıllık ve 10 yıllık ödeme sistemleri üzerinden gelir elde edebilirler.
 • BES için ödenen katkı payları, fon yatırımlarıyla değerlendirilmektedir.
 • Fon yatırımlarının değer kaybetmemesi için yıl içerisinde 6 defa fon değişikliği yapılabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi Nasıl İptali ve Kesintileri

Bireysel emeklilik sözleşme iptalinde belirlenen bazı kriterler bulunur ve sistemin sonlandırılması durumunda çeşitli kesintilerle karşılaşılır. Bireysel emeklilik sisteminin iptali için belirtilen detaylar şu şekildedir:

 • Bireysel emeklilik sisteminden 3 yıldan önce ayrılan kişiler devlet desteği alamadığı gibi, ana paraları üzerinden de farklı kesintiler ödemek zorunda bırakılacaktır.
 • Bireysel emeklilik sistemi için belirlenen 2 aylık cayma süresi aşıldığı zaman, gelir vergisi ödemesi yapılmalıdır. Ayrıca toplam katkı payı üzerinden gider kesintisi ve giriş aidatı alınacaktır.
 • Bireysel emeklilik sisteminde 3 yılı tamamlamadan ayrılanlar, stopaj kesintisi ödemek zorundadır. Stopaj kesintisinin oranı, elde edilen fon getirilerinin %10’u olacak şekilde hesaplanmaktadır.
 • Giriş aidatı kesintisinin limiti, sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin %10’uyla sınırlıdır.
 • 10 yıldan az süreyle sistemde kalan ve sözleşmeyi sonlandıran kişilerden, toplam katkı paylarının %15’i oranında gelir ergisi alınmaktadır.

Bireysel emeklilik sisteminden ayrılırken herhangi bir kesintiyle karşılaşmamak için en az 10 yıl boyunca katkı payı ödemesi yapılması ve 56 yaşının tamamlanarak emekli şekilde sistemin tamamlanması gerekir. Emekli olmadan bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak isteyen herkes, ana paraları üzerinden kesini ödemesi yapacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu