Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Bireysel Emeklilik Erken Çıkış Hesaplama

BES erken çıkış hesaplaması yaparken, çıkış dönemine göre vergi ve farklı katkı payı kesintileri değerlendirilmektedir. Bireysel emeklilik erken çıkış işlemlerinde, en az 3 yıllık süreyle katkı payı ödemesi yapılması şart koşulmuştur. Katkı payı ödemelerini 3 yıldan daha az süreyle yapan ve bu dönem içerisinde sistemden ayrılan kişiler, devlet desteği alma haklarını kaybetmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi Sözleşme İptali Detayları

Bireysel emeklilik iptali için cayma süresine göre işlem yapılmaktadır. Cayma süresi içinde ve cayma süresi dışında olan bireysel emeklilik sözleşmesinin iptalleri için belirlenen detaylar aşağıda açıklanmıştır:

 • Bireysel emeklilik sisteminden çıkış yapmak için cayma süresine dikkat edilmelidir.
 • Cayma hakkı, bireysel emeklilik sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 2 aylık süreyi kapsamaktadır.
 • Cayma süresi geçmeden bireysel emeklilik sözleşmesi iptal edilmek istendiği zaman, ödenen katkı paylarından herhangi bir kesinti alınmamaktadır.
 • Cayma süresi aşıldıktan sonra sistemden çıkış yapmak istendiği zaman, gelir vergisi, gider kesintisi ve fon kesintisinin ödenmesi gerekir.

Bireysel Emeklilik Sistemi Erken Çıkış Kesintileri

BES sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda karşılaşılan kesintiler şu şekildedir:

 • Bireysel emeklilik sistemi tamamlanıp emeklilik hakkı kazanılmadan sistemden ayrılan kişiler, gelir vergisi ve gider kesintisi ödenmektedir.
 • 3 yıldan daha önce sistemden ayrılan kişiler, ödedikleri katkı payının %15’i oranında gelir vergisi ödemesi yapmak zorundadır. Ayrıca, elde edilen fon getirileri üzerinden stopaj kesintisi ve sisteme giriş esnasındaki harcamalar için %10 oranında giriş aidatı kesintisi yapılmaktadır.
 • 3 yıllık ödeme yaptıktan sonra sistemden ayrılmak isteyen kişiler, toplam birikimlerinin %15’i oranında gelir vergisi ödemesi yapmak zorundadır. Ancak giriş aidatı ve stopaj kesintisi ödemesi yapılmayacaktır.
 • 6 yıllan sonra BES sözleşmesini iptal eden kişiler, %15 oranında gelir vergisi ödemektedir.
 • 10 yıl katkı payı ödemesi yapıp, emeklilik hakkı kazanmadan sistemden ayrılan kişilerden, birikimlerinin %10’u oranında gelir vergisi alınacaktır.

Emeklilik hakkı kazanarak sistemden ayrılan kişiler, devlet desteğinin tamamını almakta ve herhangi bir vergi ödemesi yapmamaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Bireysel emeklilik sisteminin detayları şu şekildedir:

 • Bireysel emeklilik sistemi, özel ve otomatik olacak şekilde iki ayrı plan altında hazırlanmıştır.
 • Otomatik bireysel emeklilik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta kolları kapsamında çalışan işçiler için tasarlanmıştır.
 • 4A, 4B ve 4C sigorta kollarına sahip olan çalışanlar için hazırlanan bireysel emeklilik sistemi, işverenler tarafından başlatılmaktadır.
 • Zorunlu yani otomatik bireysel emeklilik sistemine, sadece 46 yaşından küçük olan çalışanlar dahil edilmektedir.
 • İsteğe bağlı bireysel emeklilik sistemine, 18 yaşından büyük olan herkes katılabilir. İsteğe bağlı bireysel emeklilik sistemine dahil olmak için sigortalı olunması ya da mevcut bir işte çalışılması gerekmemektedir.
 • İsteğe bağlı ve zorunlu bireysel emeklilik sözleşmesinin imzalanmasının ardından, 2 aylık süre içerisinde sözleşmeden cayma hakkı kullanılabilir.
 • Bireysel emeklilik sisteminin işlemesi için düzenli olarak katkı payı ödemesi yapılmalıdır.
 • Katkı payının limitleri, bireysel emeklilik sisteminin türüne göre değişiklik gösterir. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi için ödenmesi gereken asgari katkı payının limiti, çalışanın aylığının %3’ünden daha az olmamalıdır. İsteğe bağlı bireysel emeklilik sisteminin katkı payı ödemeleri, yıl içerisindeki asgari ücrete göre hesaplanır ve 2019 yılı için belirlenen katkı payının asgari tutarı 125 TL’dir.
 • Bireysel emeklilik katkı payı ödeme limitleri, asgari ödemeden aşağı olmamak şartıyla istenilen tutarda belirlenebilir.
 • Katkı payı ödemeleri için kişilerin isteği üzerine planlamalar yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Avantajları ve Getirileri

Bireysel emeklilik sisteminin getirileri aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • Bireysel emeklilik sistemi üzerinden emeklilik hakkı kazanan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen maaşlardan ayrı olarak, bir emekli maaşına daha sahip olmaktadır.
 • Bireysel emeklilik sisteminin hazırlanma amacı, kişilerin tasarruf yoluyla birikim yapmalarını sağlamaktır.
 • BES için ödenen katkı payları, altın ve döviz gibi fon yatırımlarıyla değerlendirilmektedir.
 • Katkı payları için belirlenen fon yatırımları, bir takvim yılı içerisinde 6 defa değiştirilebilir.
 • Bireysel emeklilik sistemi üzerinden, en az 3 yıl boyunca ödeme yapıldığı zaman devlet desteğinden faydalanılmaktadır.
 • Bireysel emeklilik sistemi üzerinden emeklilik hakkı kazanan kişiler, toplam birikimin %25’i oranında devlet desteği alma hakkına sahip olmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Desteği Oranları

Bireysel emeklilik devlet desteği tutarları ve devlet desteği için belirlenen koşullar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Bireysel emeklilik sistemi için verilen devlet desteğinin limiti, toplam birikimin %25’i kadardır.
 • Devlet desteği alabilmek için düzenli olarak katkı payı ödemesi yapılmalıdır. Katkı payı ödemesini 3 defa aksatıldığı zaman, devlet desteği alma hakkı ortadan kalkmaktadır.
 • Bir yıl içerisinde ödenen katkı payı limitinin toplamı asgari ücretin 10 katından daha fazla olduğu tespit edilirse, devlet desteği ödeneği çıkarılmayacaktır.

Devlet desteği oranları, katkı payı ödemesi yapılan sürelere göre belirlenmektedir. Devlet desteği ödemesinin oran dağılımları şu şekildedir:

 • 3 yıldan daha az süreyle katkı payı ödemesi yaptıktan sonra sistemden ayrılan kişiler, devlet desteği alma haklarını kaybetmektedir.
 • En az 3 yıl boyunca katkı payı ödemesi yapan kişiler, sistemden ayrılacakları zaman devlet desteğinin %15’ini almaktadır.
 • 6 yıllık süreyle kaktı payı ödemesi yapan kişilere, sistemden ayrıldıkları zaman devlet desteğinin %35’i ödenmektedir.
 • 10 yıl boyunca katkı payı ödemesi yapıldıktan sonra, emeklilik hakkı kazanmadan sistemden ayrılan kişilere %25’lik devlet desteğinin %60’ı ödenmektedir.
 • 10 yıldan daha fazla olmak üzere katkı payı ödemesi yaptıktan sonra, 56 yaşını tamamlayarak emeklilik hakkı kazanan kişilere, toplam katkı payı birikimlerinin %25’i oranındaki devlet desteğinin tamamı ödenmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu