Bankalar

Banka Borcu Zaman Aşımı Süresi

Ruhani ve insani değerlerin madde ekseninde menfaat döngüsüne dönüştüğü günümüzde kuşkusuz bireylerin icra ile muhatap oluşlarının en yaygın nedeni bankalardır. Banka borcundan kaynaklı icra ve haciz, zaman aşım durumları söz konusudur. Evvela bu kavramları açıklamak gerekirse;

İcra Kavramı: Kelime anlamı olarak bir işi yerine getirme, yapma, uygulama ve yürütme demektir. Hukuk terimi olarak borçlunun ödemesi gerekeni ödemediği durumlarda alacaklının başvurduğu adli kurumca yapılan görev demektir. Vaat edilen günde ödemenin yapılmamasıyla adli yollarca alacaklıya borcun borçludan alınıp, tahsil ettirilmesidir.

Haciz Kavramı: Arapça kökenli sözcük olup, hukuk terimlerinde bir alacaklının başvurusuyla alacağın ödenmesi için borçlunun malına, parasına, aylık gelirine, mülk veya varlığına icra dairesi tarafından el konulması işlemidir.

Borçlarda Zaman Aşımı Kavramı: Şayet kanun çerçevesinde alacaklara yönelik süre ve süreç farklı biçimde belirtilmemişse 10 yıl boyunca işlem teşhisi yapılmayan alacaklar kendiliğinden zaman aşımına uğramaktadır. Hâli hazırdaki hükmün doğal olarak hak düşürücü mahiyete girmesi durumudur.

Banka Borçlarında Zamanaşımı, bankalara bağlı kredi kartı ve ek hesap gibi bütün hizmetlerin ödenmemesi durumunda bankacılık kanunlarınca yasal takip icra süreci başlatılmaktadır. Bu süreç borcun ödenmemesinden ortalama 4 – 5 ay sonra avukata düşerek devam eder ve icra dosyası açılır. İcra Müdürlüğünce borçluya icra mektubu gönderilir. Bu mektup, borç ödeme emridir. Lakin icra dosyası yıllık yenilenmekte olup, avukatlarında yenileme gibi bir hataya düşmesi söz konusu olmadığından bu durumla yetinmek, bu halden ümit var olmak sağlıklı olmamaktadır. Uzun lafın kısası zaman aşımı var olup, fakat banka 10 yıl boyunca hiçbir işlem tesisi yapamazsa; misal icraya vermez, icra dosyası açılıp tebliğ edildikten sonra 10 yıl boyunca banka bir işlem yapmaz veya yaptırmazsa bu süreden sonra dava düşer, borç hakkı ortadan kalkar.

Aynı zamanda icra açılıp, her yıl harcı müdürlüğe ödenerek yenilenmezse yine 5 yılsonunda borç yine düşer ancak vekil 3 yıl sonra yeniden borçları için dava açma hakkına sahiptir. Bu durumda da 10 yıllık süre tekrardan devreye girer.

İcra ve Haciz Zaman Aşım Mühleti

Her yıl icra harcı yatırılmak suretiyle açılmış icra dosyaları yenilenmek zorunda olup, aksı durumda borçlu İcra Müdürlüğünden dosyanın geri bırakılmasını talep edebilmektedir. Fakat genellikle bu tarz durumlara çok nadiren rastlanılmaktadır. Ayrıca icranın geri bırakılması borcun ortadan kaldırılmasını sağlamaz. Nitekim kanunlarca bir düzenleme şayet yok ise.

İcra dosyasının geri bırakılmasıyla birlikte ev, araba, mülk ve varlıkların üzerindeki icralarda düşmektedir.

Haciz zamanaşımı: Haciz işlemleri borçlunun değerleri ve varlıklarının satışa çıkarılma sürecidir. Haczedilen ev gibi taşınmazlar 1 yıl içinde satışa çıkarılıp satılması gerekmektedir. Yoksa mal sahibine iadesi zorunludur. Ayrıca araç gibi mallar da 6 ay içinde satılmalı ve satışın da tamamlanmış olması gerekmektedir, zira aksı durumda iadesi zorunludur ve masraflar satışa çıkartana kalır.

Zamanaşımı İtiraz Mühleti: Borçluya iletilmiş olan bütün borçlarda zamanaşımına düştüğüne dair bir durum söz konusu olursa bireye tebliğ edilen ödeme emrinden 5 gün içerisinde itiraz hakkı doğduğu için bu hak kullanılabilir.

Birçok borçlu tarafına herhangi bir tebliğ olunmadığını, ödeme emrinin gelmediğini beyan etmektedir. Ancak büyük oranda muhtarlıklara böyle tebliğlerin iletilme ihtimali yüksektir. Bu hal 7201 sayılı kanun gereği muhtarlığa tebliğ gerektirmektedir. Ayrıca ev kapısına tutanakla da yapıştırılabilmektedir. Bu nedenle iyi kontrol edilmelidir. Yapılan cüzi bir hata büyük olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Muhakkak bir hukukçu avukattan destek alınması tavsiye edilir. Aksi durumda maddi telafisi mümkün olamayan kayıplar söz konusu olabilmektedir.

Bizi Takip Edin !
Etiket

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir